Strona główna

-.- -A- #B# -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Bielawski Krzysztof, Arrheton - niewypowiadalne w greckich kultach misteryjnych, Filozofia Chrześcijańska, 13, 2016, s.37-52, pressto.amu.edu.pl; ruj.uj.edu.pl.

Bielawski Krzysztof, Język kultowo - rytualny a tragedia grecka: zarys dziejów problemu i jego perspektywa, Prace Komisji Filologii Klasycznej, 29, 2001, s.33-58.

Bielawski Krzysztof, Kosmos tragiczny i wolność - nauka - zrozumieni, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, 6, 2014, s.16-26.

Bielawski Krzysztof, Nowe metro i wyznawcy Zeusa, Gazeta Wyborcza, 152(7275), 2011, s.23.

Bielawski Krzysztof, Szał jako doświadczenie religijne i jego określenia w tragedii greckiej, Prace Komisji Filologii Klasycznej, 31, 2003, s.45-62.

Bielawski Krzysztof, Terminy rytualno-kultowe w tragedii greckiej epoki klasycznej, PAU, Kraków 2004, ss.128, (Prace Komisji Filologii Klasycznej nr 32).

Bielawski Krzysztof, Wstęp, [w:] N. Marinone, Słownik fleksyjnych form czasowników greckich, Homini, Bydgoszcz 2001, ss.7 - 11.