Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Sieroń Józef, O doktrynie "środka" w etyce Arystotelesa, Pallas Silesia: antyk na Śląsku , 3, 1998, s.20-35.

Sieroń Józef, [rec.] Lizjasz, Mowy, przekł. Romuald Turasiewicz, Nakł. PAU, Kraków 1998, ss. 265, Pallas Silesia: antyk na Śląsku, 3, 1998, s.115-119.

Sieroń Józef, Rola jednostki w greckiej πόλις w świetle "Polityki" Arystotelesa, Prace Komisji Filologii Klasycznej, 29, 2001, s.73-120.

Sieroń Józef, Sokrates mniej znany, Pallas Silesia: antyk na Śląsku, 4-5, 1999, s.15-27.