Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- #T# -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Turasiewicz Romuald, Konstrukcje imiesłowowe w języku Ksenofonta z Efezu, Eos, 79, 1991, s.17-22.

Turasiewicz Romuald, Mowa I Lizjasza "Obrona w sprawie zabójstwa Eratostenesa" - analiza, Prace Komisji Filologii Klasycznej, 29, 2001, s.121-132.

Turasiewicz Romuald, Strategie stylistyczne Herodota z Halikarnasu, Prace Komisji Filologii Klasycznej, 31, 2003, s.63-81.

Turasiewicz Romuald, Studia nad stylami greckiej prozy artystycznej, PAU, Kraków 2005, ss.155, (Prace Komisji Filologii Klasycznej nr 33).