Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- #H# -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Hermann Marek, Ethos i pathos w antycznej sztuce wymowy, Perspektywy Kultury, 3, 2010, 2, s.107-127.

Hermann Marek, Metaforyka astralna w poezji rzymskiej, PAU, Kraków 2007, ss.215, (Prace Komisji Filologii Klasycznej nr 36).

Hermann Marek, Metonimie astralne: ardor, flamma, lampas, fax, ignis, Prace Komisji Filologii Klasycznej, 34, 2005, s.49-65.

Hermann Marek, Retoryka antyczna a współczesna kultura słowa, Prace Komisji Filologii Klasycznej, 46, 2015, s.63-76.