Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- #R# -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Rozwadowski Władysław, O nauczaniu prawa rzymskiego. Uwagi na marginesie podręcznika Wojciecha Dajczaka, Tomasza Giaro, Franciszka Longchamps de Bérier pt. Prawo rzymskie. U podstaw prawa rzymskiego prywatnego, W-wa 2009, ss. 584, Czasopismo Prawno - Historyczne, 63, 2011, 1, s.377-384.

Rozwadowski Władysław, Rzymska koncepcja własności w kulturze prawnej Europy, Zeszyty Prawnicze, 10, 1, 2010, s.23-28.

Rozwadowski Władysław, Uwagi o tak zwanej własności relatywnej w prawie rzymskim, Czasopismo Prawno - Historyczne, 63, 2011, 2, s.201-208.