Strona główna

-.- -A- #B# -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Benincasa Zuzanna, "Deductio in domum mariti" a zawarcie "iustum matrimonium", Zeszyty Prawnicze, 13, 2, 2013, s.7-25, bazhum.muzhp.pl; wpia.uksw.edu.pl.

Benincasa Zuzanna, 'Deductio in domum mariti' and the conclusion of an 'iustum matrimonium', Miscellanea Historico - Iuridica, 11, 2012, s.13-26, www.prawo.uwb.edu.pl/miscellanea/download/Mis_Tom_XI.pdf.

Benincasa Zuzanna, Ryzyko związane z podróżami morskimi jako szczególnego rodzaju wkład niepieniężny do spółki w prawie rzymskim, Zeszyty Prawnicze, 10, 1, 2010, s.49-81.

Benincasa Zuzanna, "Si vivaris inclusae ferae'".... Status prawny dzikich zwierząt żyjących w "vivariach" i parkach myśliwskich w prawie rzymskim, Zeszyty Prawnicze, 13, 4, 2013, s.5-41, bazhum.muzhp.pl; wpia.uksw.edu.pl.