Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- #T# -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Tarwacka Anna, 'All You Can Eat' the ancient way, Zeszyty Prawnicze, 13, 3, 2013, s.211-220, bazhum.muzhp.pl; wpia.uksw.edu.pl.

Tarwacka Anna, As far a the bedroom... The censor's mark in family matters in Republican Rome, Zeszyty Prawnicze, 13, 2, 2013, s.187-202, bazhum.muzhp.pl; wpia.uksw.edu.pl.

Tarwacka Anna, Czym się różni choroba od przypadłości; a także jakie znaczenie miały te słowa w edykcie edylów; oraz czy eunuch i bezpłodna kobieta podlegają zwrotowi; różne opinie na ten temat. Aulus Gellius, "Noce Attyckie" 4, 2. Tekst-tłumaczenie-komentarz, Zeszyty Prawnicze, 13, 1, 2013, s.225-233, bazhum.muzhp.pl; wpia.uksw.edu.pl.

Tarwacka Anna, "Ei foras, mulier", czyli rozwód w komediach Plauta, Zeszyty Prawnicze, 4, 1, 2004, s.7-26.

Tarwacka Anna, Godne zapamiętania noty i nagany cenzorskie znalezione w dawnych dokumentach. Aulus Gellius, "Noce Attyckie" 4, 12. Text-translation-commentary, Zeszyty Prawnicze, 13, 3, 2013, s.243-246.

Tarwacka Anna, "Imperator contra praedones". Uwagi o "niekonstytucyjności" lex Gabinia, Zeszyty Prawnicze, 6, 2, 2006, s.43-56.

Tarwacka Anna, "Leges regiae". Tekst - tumaczenie - komentarz, Zeszyty Prawnicze, 4, 1, 2004, s.233-260.

Tarwacka Anna, Mędrek sprzedaje niewolnika, czyli wady towaru w antycznym dowcipie, Zeszyty Prawnicze, 13, 1, 2013, s.43-51, bazhum.muzhp.pl; wpia.uksw.edu.pl.

Tarwacka Anna, Monumentum aere perennius, Zeszyty Prawnicze, 2, 1, 2002, s.161.

Tarwacka Anna, O jakich niewolnikach i z jakiego powodu jurysta Caelius Sabinus napisał, że zwykło się ich sprzedawać w czapkach; oraz jacy niewolnicy byli zgodnie ze zwyczajem przodków sprzedawani pod koroną; także co oznacza samo „pod koroną”. Aulus Gellius, "Noce Attyckie" 6, 4. Tekst-tłumaczenie-komentarz, Zeszyty Prawnicze, 13, 2, 2013, s.217-222, bazhum.muzhp.pl; wpia.uksw.edu.pl.

Tarwacka Anna, O konstytucjach cesarskich - 4 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst-tłumaczenie-komentarz, Zeszyty Prawnicze, 5, 1, 2005, s.275-278.

Tarwacka Anna, O początkach prawa i wszystkich urzędów oraz o następstwie prawników - 2 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst - tłumaczenie - komentarz, Zeszyty Prawnicze, 3, 1, 2003, s.197-242.

Tarwacka Anna, O pozycji prawnej ludzi - 5 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst - tłumaczenie - komentarz, Zeszyty Prawnicze, 8, 2, 2008, s.317-334.

Tarwacka Anna, O sprawiedliwości i prawie - 1 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst - tłumaczenie - komentarz, Zeszyty Prawnicze357-370, 3, 2, 2003, s.357-370.

Tarwacka Anna, O tym, że trybunowie plebejscy mają prawo zatrzymania, nie mają zaś prawa wezwania. Aulus Gellius, "Noce Attyckie" 13, 12. Tekst-tłumaczenie-komentarz, Zeszyty Prawnicze, 16, 1, 2016, s.237-243, czasopisma.uksw.edu.pl.

Tarwacka Anna, O ustawach, uchwałach senatu i zakorzenionych zwyczaju - 3 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst - tłumaczenie - komentarz, Zeszyty Prawnicze, 4, 2, 2004, s.255-271.

Tarwacka Anna, Obserwacje dotyczące kolejności pytania o zdanie w senacie; spór w senacie Cezara konsula i Katona marnującego dzień przemawianiem A. Gellius, Noce Attyckie 4, 10. Tekst–tłumaczenie–komentarz, Zeszyty Prawnicze, 15, 1, 2015, s.231-235, bazhum.muzhp.pl; wpia.uksw.edu.pl.

Tarwacka Anna, Opowiadana jest historia edyla Hostiliusa Mancinusa i prostytutki Manilii; przytacza się słowa dekretu trybunów, do których odwołała się Manilia. Aulus Gellius, "Noce Attyckie" 4, 14. Tekst-tłumaczenie-komentarz, Zeszyty Prawnicze, 13, 1, 2013, s.229-234, bazhum.muzhp.pl; wpia.uksw.edu.pl.

Tarwacka Anna, Romans and Pirates. Legal Perspective, Wyd. UKSW, Warszawa 2009, ss.199, (Arcana Iurisprudentiae).

Tarwacka Anna, Rozwód Nerona i Oktawii, czyli nowa Lukrecja, Zeszyty Prawnicze, 9, 1, 2009, s.71-84.

Tarwacka Anna, Status piratów w świetle rzymskiego prawa publicznego i 'ius gentium', Zeszyty Prawnicze, 5, 2, 2005, s.87-98.

Tarwacka Anna, Stosowanie rzymskich ustaw karnych wobec piratów, Zeszyty Prawnicze, 8, 2, 2008, s.97-117.

Tarwacka Anna, Termin "pirat" w pismach Cycerona - inwektywa czy coś więcej?, Zeszyty Prawnicze, 10, 1, 2010, s.83-106.

Tarwacka Anna, ‘Vidua visas patrem’. Groźba rozwodu w komediach Plauta, Diritto@Storia, 10, 2011-2012, s.0, http://www.dirittoestoria.it/10/D&Innovazione/Tarwacka-Plautus-divorce-pol.htm; http://www.dirittoestoria.it/10/D&Innovazione/Tarwacka-Plautus-divorce.htm.