Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- #P# -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Pieczonka Joanna, Lwowskie przekłady komedii Plauta, czyli "Junak" i "Bliźniacy" w rękopisie Zygmunta Węclewskiego, Wratislaviensium Studia Classica, 6(35), 2015, s.233-247.

Pieczonka Joanna, "Parricida" a "parenticida". Hipoteza etymologiczna na podstawie żartu w passusie Plauta "Epidicus" 394-351, Czasopismo Prawno - Historyczne, 64, 2012, 1, s.394-351.

Pieczonka Joanna, Quot homines, tot sententiae, Meander, 60, 2, 2005, s.259-262, www.ceeol.com.