Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Kosman Marceli, [rec.] Lucjusz Anneusz Florus, Zarys dziejów rzymskich, przekł., wstęp, komentarz I. Lewandowski, PAN, Zakł. Narod. im. Ossolińskich, Wrocław etc. 1973, ss. XIX+132, Studia Źródłoznawcze. Commentationes, 21, 1976, s.268-269.