Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- #I# -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Ilski Kazimierz, Historia Kościoła starożytnego w badaniach Melchiora Bulińskiego, [w:] Ecclesia Posnaniensis: opuscula Mariano Banaszak septuagenario dedicata, red. F. Lenort, K. Lutyński, Red. Wyd. Wydz. Teolog. UAM, Poznań 1998, ss.251-257.

Ilski Kazimierz, Semiotyka zapachów w starożytności, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 18, 2008, s.473-489.

Ilski Kazimierz, The authority of bishop in classical antiquity, [w:] Authority in the past and present, ed. K. Ilski, K. Marchlewski, Inst. Historii UAM, Poznań 2013, ss.25-37.

Ilski Kazimierz, Udział biskupów trackich w obradach soboru chalcedońskiego (451), Balcanica Posnaniensia: acta et studia, 3, 1984, s.417-419.

Ilski Kazimierz, Wstęp, [w:] De ara Victoriae in Curia Romana litigium. Spór o ołtarz Wiktorii w Kurii rzymskiej, przeł. P. Nowak, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2005, ss.7-16, (Fontes Historiae Antiquae VI).