Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Służewska Zuzanna, D. 7, 4, 29 a "in iure cessio ususfructus domino proprietatis", Zeszyty Prawnicze, 6, 2, 2006, s.57-71.

Służewska Zuzanna, Kontrakt spółki jako podstawa odpowiedzialności "in solidum" w prawie rzymskim, Zeszyty Prawnicze, 3, 1, 2003, s.43-68.

Służewska Zuzanna, Prawo rzymskie w Internecie, Zeszyty Prawnicze, 2, 1, 2002, s.141-159.

Służewska Zuzanna, Rozliczanie kosztów podróży w ramach spółki o zagadnienie "impensa in societatem" i "propter societatem" w rozumieniu Labeona i Juliana, Zeszyty Prawnicze, 8, 1, 2008, s.29-61.

Służewska Zuzanna, "Si tamen plures per se navem exerceant" - Kilka uwag o odpowiedzialności armatorów, Zeszyty Prawnicze, 7, 1, 2007, s.23-47.