Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- #M# -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Marzec Łukasz, Artur Duck, "De Usu et Authoritate Iuris Civilis Romanorum" - podrzędna rozprawa czy dzieło światowej romanistyki?, Zeszyty Prawnicze, 6, 1, 2006, s.145-157.

Marzec Łukasz, Artur Duck, 'De Usu et Authoritate Iuris Civilis Romanorum in Regno Galliarum'. The Overview of the Bibliography, Zeszyty Prawnicze, 8, 1, 2008, s.141-150.

Marzec Łukasz, Fibrosa przeciw Fairbairn - polska spółka, Izba Lordów i prawo rzymskie, Zeszyty Prawnicze, 7, 1, 2007, s.113-121.

Marzec Łukasz, Prawo rzymskie - składnik angielskiej doktryny i praktyki prawa narodów?, Zeszyty Prawnicze, 2, 2, 2002, s.83-100.

Marzec Łukasz, Prawo rzymskie w dawnej Anglii w świetle poglądów Artura Ducka (wybrane zagadnienia), Zeszyty Prawnicze, 6, 2, 2006, s.117-136.

Marzec Łukasz, Prawo rzymskie w dawnych Czechach w poglądach Arthura Ducka, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, 3, 2010, s.121-129.