Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Kamińska Renata, Ochrona dróg publicznych przez urzędników rzymskich, Zeszyty Prawnicze, 8, 2, 2008, s.75-96.

Kamińska Renata, Organizacja "Cura orbis" w Rzymie w początkach pryncypatu, Zeszyty Prawnicze, 13, 1, 2013, s.73-95, bazhum.muzhp.pl; wpia.uksw.edu.pl.