Strona główna

-.- -A- #B# -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Banach Tomasz, [rec.] Prawo rzymskie jako symbol prawa ludzkiego. Refleksje wokół książki profesora Marka Kuryłowicza pod tytułem: Szkice o prawie rzymskim w utworach Louisa Aragona i Mieczysława Jastruna, Wyd. UMCS, Lublin 2008, Zeszyty Prawnicze, 8, 2, 2008, s.347-352.