Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- #Z# -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Zięba Agnieszka, Józefat Zielonacki zapomniany polski romanista XIX w. Szkic do biografii, Zeszyty Prawnicze, 4, 1, 2004, s.129-147.

Zięba Agnieszka, Profesor Józefat Zielonacki (1818-1884) na tle XIX-wiecznej pandektystyki, Zeszyty Prawnicze, 7, 1, 2007, s.77-100.