Strona główna

-.- -A- #B# -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Bartoszewicz Anna, Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu (geneza, rozwój instytucji i postępowania), Zeszyty Prawnicze, 7, 2, 2007, s.147-184.