Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- #O# -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Olszaniec Włodzimierz, Iocopo Angeli da Scarpecia, łaciński tłumacz "Listu pseudo-Arysteusza", Odrodzenie i Reformacja w Polsc, 53, 2009, s.45-54.

Olszaniec Włodzimierz, Przekłady humanistyczne i tradycyjne autorów greckich, Studia Antyczne i Mediewistyczne, 9(44), 2011, s.145-149.