Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Kołodko Piotr, Chłosta jako kara w rzymskim wojskowym prawie karnym, Studia Prawnoustrojowe, 7, 2007, s.63-76, dlibra.bg.uwm.edu.pl.

Kołodko Piotr, [rec.] Tarwacka A., Roman and pirates. Legal perspective, Wyd. Uniw. Kard. Wyszyńskiego, W-wa 2009, ss. 199, Czasopismo Prawno - Historyczne, 63, 2011, 1, s.473-481.

Kołodko Piotr, Rzymska terminologia stosowana na określenie narzędzi używanych podczas chłosty, Zeszyty Prawnicze , 6, 1, 2006, s.121-144.