Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Korpanty Józef, Enkolpiusz - bohater "Satyryków" Petroniusza, Prace Komisji Filologii Klasycznej, 34, 2005, s.31-39.

Korpanty Józef, Nominativus cum infinitivo - same kłopoty, Nowy Filomata, 3, 4, 1999, s.287-292.

Korpanty Józef, O nowy przekład "Satyryków" Petroniusza, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 14, 2002, s.93-101.

Korpanty Józef, O pewnej szczególnej aliteracji łacińskiej, Nowy Filomata, 1, 16(2012), s.21-29.

Korpanty Józef, Przerzutnia vel enjambement w literaturze rzymskiej, Nowy Filomata, 2, 18(2014), s.225-234.

Korpanty Józef, Pudicitia rzymska, Nowy Filomata, 2, 18(2014), s.193-198.

Korpanty Józef, Rzymskie ideały i cnoty moralne w epoce panowania cesarza Augusta, Prace Komisji Filologii Klasycznej, 46, 2015, s.5-23.

Korpanty Józef, Ze studiów nad "Eneidą" Wergiliusza, Prace Komisji Filologii Klasycznej, 39, 2009, s.51-102.