Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Kubok Dariusz, O półtrzeźwości Ksenofanesa, Studia Antyczne i Mediewistyczne, 8(43), 2010, s.3-15.

Kubok Dariusz, Postęp, pycha, pokora: Ksenofanes z Kolofonu a Hezjod, Folia Philosophica, 32, 2014, s.215-231.

Kubok Dariusz, Traktat "Περì τοû μή όντος ή περì φίσεως" Gorgiasza z Leontinoi a filozofia Melissosa, Studia Antyczne i Mediewistyczne, 6(41), 2008, s.3-16.