Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- #O# -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Olesiński Dariusz, Nous jako fundament Episteme w filozofii Platona, Studia Antyczne i Mediewistyczne, 5(40), 2007, s.3-8.

Olesiński Dariusz, Platoński Sokrates i problem elenchos, Studia Antyczne i Mediewistyczne, 8(43), 2010, s.17-27.

Olesiński Dariusz, "Rhetorike techne" w Platońskim "Fajdrosie", Studia Antyczne i Mediewistyczne, 7(42), 2009, s.3-11.