Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- #J# -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Jastrzębowska Elżbieta, Archetyp Ewangelii Pseudo-Mateusza. Jego powstanie na przełomie IV i V stulecia w świetle ikonografii starochrześcijańskiej, Studia Źródłoznawcze. Commentationes, 30, 1987, s.151-157.

Jastrzębowska Elżbieta, Christliche Archäologie in Polen, Römische Quartalschrift, 105, 2010, 1-2, s.106-120.

Jastrzębowska Elżbieta, Głowa Niobe w Nieborowie i jej posąg w Rzymie, Spotkania z Zabytkami, 5, 2008, s.8-12.

Jastrzębowska Elżbieta, Jonasza dzieje późniejsze, Mówią Wieki, 1(404), 1993, s.35.

Jastrzębowska Elżbieta, Les monuments á augues en Cyrénaïque (Ptolemais et Cyrène), Antiquité Tardive, 17, 2009, s.383-388.

Jastrzębowska Elżbieta, [rec.] Simon M., Cywilizacja wczesnego chrześcjaństwa I-IV w., przekł. E. Bąkowska, PIW, Warszawa 1979, ss.531, Studia Źródłoznawcze. Commentationes, 26, 1981, s.204-206.

Jastrzębowska Elżbieta, Rzym w czasach "Quo vadis", Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2001, ss.126.