Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- #M# -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Mańko Rafał, Prawo rzymskie jako źródło prawa w Afryce Południowej, Zeszyty Prawnicze, 3, 1, 2003, s.139-162.

Mańko Rafał, Sądowe stosowanie "Corpus Iuris Civilis" w Afryce Południowej w świetle wybranych orzeczeń, Zeszyty Prawnicze , 4, 1, 2004, s.149-178.