Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Kosior Wojciech, [rec.] Prawo karne i polityka w państwie rzymskim, red. K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek, Wyd. UMCS, Lublin 2015, Czasopismo Prawno-Historyczne, 68, 2016, 1, s.299-303.

Kosior Wojciech, Topomorficzna i antropomorficzna metaforyka szeolu w Biblii hebrajskiej, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, red. Krzysztof Pilarczyk, t. 5, Wyd. Antykwa, Kraków 2010, ss.27-45.