Strona główna

-.- -A- #B# -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Biliński Bronisław, Dwa epizody: rzymski (1586) i neapolitański (1594) w "Listach" Stanisława Reszki, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 33, 1988, s.199-214.

Biliński Bronisław, Z Palatynu, Młodych Filologia Klasyczna, 1938, 4-5, s.1-7.