Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- #T# -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Twardowska Kamilla, Cesarzowa Eudoksja - córka Ewy, Almanach Historyczny, 10, 2008, s.33-44.

Twardowska Kamilla, Cesarzowa Zenonis, Almanach Historyczny, 9, 2001, s.27-33.

Twardowska Kamilla, Ideał władcy i jego rodziny na podstawie mów pogrzebowych ku czci Teodozjusza I, Flacylli i Pulcherii, In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, 5, 2011, s.7-14.

Twardowska Kamilla, Życie Melanii Młodszej późnoantycznym wzorem świętości, Almanach Historyczny, 11, 2009, s.9-15.