Strona główna

-.- -A- -B- #C# -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Ciecieląg Jerzy, Kobiety jako przywódczynie wspólnot żydowskich w cesarstwie rzymskim, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, red. Krzysztof Pilarczyk, t. 5, Wyd. Antykwa, Kraków 2010, ss.87-92.

Ciecieląg Jerzy, Monety Aretasa IV i Agryppy I a chronologia życia Jezusa. Czy Jezus został ukrzyżowany w 21 r. po Chr.?, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, s.3-14, (Studia Historica IV, t.28), http://historia.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2012/01/Folia-28-2005.pdf.

Ciecieląg Jerzy, Skarby monet z tzw. osiedli esseńskich nad Morzem Martwym, Filomata, 435-436, 1996, s.182-191.