Strona główna

-.- -A- #B# -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Bieńkowski Piotr, Dopełnienie do pracy: O lecytach greckich, Prace Komisji Historii Sztuki PAU, 1, 1919, 1, s.143-150.

Bieńkowski Piotr, Karol Hadaczek (24 stycznia 1873-21 grudnia 1914), Eos, 20, 1914, s.191-196.

Bieńkowski Piotr, O fałszerstwach archeologicznych, Eos, 9(1903), s.11-16.

Bieńkowski Piotr, O kilku sladach wpływu antyków na Fra Angelica i Tycjana, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Oswalda Balzera, tom 1, Lwów 1925, ss.53-63.

Bieńkowski Piotr, O lecytach greckich w krakowskich zbiorach, Prace Komisji Historii Sztuki PAU, 1, 1919, 1, s.1-30.

Bieńkowski Piotr, O naczyniach cypryjskich w Gołuchowie w świetle nowych teoryj o sztuce preheleńskiej, Wiadomości Archeologiczne, 9, 1924-1925, s.150-175.

Bieńkowski Piotr, O rzeźbach klasycznych z marmuru w Krakowie, Prace Komisji Historii Sztuki PAU, 1, 1919, 2, s.236-297.

Bieńkowski Piotr, O stroju greckim, Eos, 1(1894), s.77-8, www.wbc.poznan.pl.

Bieńkowski Piotr, [rec.] Jezienicki M., Wpływ klasycznych poetów rzymskich na Jana z Wiślicy i ślady ich w jego utworach, Kwartalnik Historyczny, 5(1891), s.129-130.

Bieńkowski Piotr, Z dziejów cywilizacji starożytnej, Kwartalnik Historyczny, 8(1894), s.201-229.

Bieńkowski Piotr, Z dziejów cywilizacyi starożytnej, Kwartalnik Historyczny, 5(1891), s.261-289.