Strona główna

-.- -A- #B# -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Bartnik Agnieszka, Celtyckie pochówki dzików: z badań nad sepulkralnymi zwyczajami plemion celtyckich, Wieki Stare i Nowe, 6, 2009, s.10-23.

Bartnik Agnieszka, Curad-mir jako przedmiot rywalizacji w mitach i legendach celtyckich, [w:] Przyjaźń – współpraca - wrogość: relacje między politykami, państwami i ludami w czasach antycznych, red. S. Uliarczyk, M. Paprotny, Rybnik - Katowice 2011, ss.129-146.

Bartnik Agnieszka, Powstanie Juliusza Cywilisa jako wyraz separatystycznych dążeń prowincji Galii? Studium przypadku, [w:] Prowincjonalizm w kulturze europejskiej, red. B. Płonka - Syroka, K. Marhel, Wrocław 2010, ss.49-83.

Bartnik Agnieszka, Senatus consultum de Bacchanalibus z 186 roku p.n.e. jako próba przywrócenia porządku publicznego w Rzymie, [w:] Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim, red. K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek, Lublin 2010, ss.41-52.

Bartnik Agnieszka, Senatus consultum z 186 roku p.n.e. i lex Cornelia z 81 roku p.n.e. jako reakcja władz rzymskich na stosowanie praktyk magicznych?, Studia Prawnoustrojowe, 12, 2010, s.27-39.

Bartnik Agnieszka, Silphium: "tajemnicza" roślina na monetach starożytnej Cyreny, Magazyn Numizmatyczny, 42, 2016, s.5-12.