Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- #H# -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Hahn Wiktor, Bibliografia filologii klasycznej i literatury humanistycznej w Polsce za lata: 1891-1893, Eos, 1(1894), 2, s.1-22, www.wbp.poznan.pl.

Hahn Wiktor, Bibliografia filologii klasycznej i literatury humanistycznej w Polsce za lata 1896-1898, Eos, 6(1900), 1, s.1-30, www.wbp.poznan.pl.

Hahn Wiktor, Bibliografia filologii klasycznej i literatury humanistycznej w Polsce. Zeszyt 5, rok 1901 i 1902, Eos, 9(1903), 2, s.1-28.

Hahn Wiktor, Bibliografja Horacego w Polsce, Tow. Nauk. KUL, Lublin 1936, ss.66, (Tow. Nauk. KUL, t. 10).

Hahn Wiktor, Klementyna Tańska o mitologii, Eos, 40(1939), 2, s.48-54.

Hahn Wiktor, Krasicki i Horacy, Eos, 36, 1935, s.447-455.

Hahn Wiktor, Krasicki i Horacy, Eos, 36, 1935, s.291-304.

Hahn Wiktor, Nieznany wiersz łac. Szym. Szymonowica, Eos, 1(1894), s.64-71, www.wbc.poznan.pl.

Hahn Wiktor, O fragmentach rękopiśmiennych przekładu "Iliady", :Rodu ludzkiego" i "Uwag" do "Rodu ludzkiego" Stanisława Staszica, Druk. Państwowa, Lublin 1926, ss.18.

Hahn Wiktor, O komedyi Menandra p. n. "Rolnik", Eos, 6(1900), 1, s.118-133, www.wbc.poznan.pl.

Hahn Wiktor, [rec.] Dembitzer Z., De rationis mutuae apud Sallustium significatione. Spraw. Dyr. c. k. wyższego gimn. w Komyi za r. szk. 1893, Kołomya 1893, s. 1-16, Eos, 1(1894), 2, s.168, www.wbp.poznan.pl.

Hahn Wiktor, [rec.] Demostenes, Mowa przeciwko Arystokratesowi, przekł. M. Kusianowicz. Spraw. Dyr. c. k. wyższego gimn. w Kołomyi za r. szk. 1893, Kołomya 1893, s. 17-46, Eos, 1(1894), 2, s.167-168, www.wbp.poznan.pl.

Hahn Wiktor, [rec.] Hayder L., Charakteristik des Paedagogen in der Sophokeischen Elektra. Spraw. Dyr. c. k. gimn. w Sanoku za r. szk. 1893, Sanok 1893, s. 1-13, Eos, 1(1894), 2, s.166-167, www.wbp.poznan.pl.

Hahn Wiktor, [rec.] Hozakowski, Najnowsze prace katolickie nad greckim tekstem Nowego Testamentu. "Przegląd Kościelny", Poznań 190s, s.14-28 i nadbitka Tamże 1902, ss.15, Eos, 9(1903), 2, s.221, www.wbc.poznan.pl.

Hahn Wiktor, [rec.] Hozakowski, Rzymska komisya biblijna. "Przegląd Kościelny" 1903, I-V i odb. Poznań 1903, s.4+76, Eos, 9(1903), 2, s.222, www.wbc.poznan.pl.

Hahn Wiktor, [rec.] Kaszewski K., Hezyoda "Roboty i dnie", Nakł. autora, Lwów 1902, s.2+XIII+26, Eos, 9(1903), s.220, www.wbc.poznan.pl.

Hahn Wiktor, [rec.] Rybczuk P., Quibus grammaticus formis Horatius agentium fines (?) in suis operibus expresserit, Spraw. Dyr. c. k. gimn. w Tarnopolu za r. szk. 1893, Tarnopol 1893, ss.12, Eos, 1(1894), 2, s.168-170, www.wbp.poznan.pl.

Hahn Wiktor, "Samnitka" i "Warro na wsi": dwa utwory dramatyczne Józefa Wybickiego, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Oswalda Balzera, tom 1, Lwów 1925, ss.457-465.

Hahn Wiktor, Studyja hellenistyczne w Polsce. Odb. z Práce Druhého Sjezdu Klasických Filologů Slovanských, Praga 1931, ss.11.

Hahn Wiktor, Szymon Szymonowic jako najwybitniejszy przedstawiciel humanizmu polskiego. Odb. z Kwartalnik Klasyczny 3, 1929, Nakł. Polskiego Tow. Filologicznego, Lwów 1929, ss.88-96.

Hahn Wiktor, W sprawie wydania bibljogafji filologji klasycznej i literatury humanistycznej w Polsce do roku 1890. Odb. z Kwartalnik Klasyczny 3, 1929, Nakł. Polskiego Tow. Filologicznego, Lwów 1929, ss.85-88.