Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- #P# -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Pawlik Robert, Kierunki recepcji "Timajosa" i "Kritiasza", Studia Antyczne i Mediewistyczne, 2(37), 2003, s.53-72.

Pawlik Robert, [rec.] Trójca Święta i neoplatonizm (Beierwaltes W., Platonizm w chrześcijaństwie, przkł. P. Domański, Kęty 2003, ss.220), Studia Antyczne i Mediewistyczne, 2(37), 2003, s.279-281.