Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Kulig Katarzyna, Człowiek wobec czasu u wybranych presokratyków, Roczniki Humanistyczne, 51, 2003, 3, s.63-73, orphica.eu.

Kulig Katarzyna, "Dlatego ogarnięci wielką nikczemnością, nigdy nie uwolnicie serca od smutnego cierpienia" - empedoklejski grzech, Roczniki Humanistyczne, 52, 2004, 3, s.97-108, orphica.eu.

Kulig Katarzyna, Filozofia empedoklejska w niedokończonej tragedii F. Hölderlina "Śmierć Empedoklesa", [w:] Cyzman M., Szostakowska K. (oprac.), Z filozoficznych inspiracji literatury, Toruń 2005, ss.165-175, orphica.eu.

Kulig Katarzyna, Papirus z Derveni, Studia Antyczne i Mediewistyczne, 3(38), 2005, s.5-17.

Kulig Katarzyna, Związki kultu Dionizosa z teatrem greckim w świetle nowszej literatury naukowej. Przegląd najważniejszych stanowisk, Roczniki Humanistyczne, 50, 2002, s.93-103, orphica.eu.