Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- #H# -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Hube Romuald, De furtis: doctrinam ex iure Romano historice et dogmatice explicavit Romualdus Hube, A. Gałęzowski, Warszawa 1828, ss.152.

Hube Romuald, O znaczeniu prawa rzymskiego i rzymsko - bizantyjskiego u narodów słowiańskich, [w:] R. Hube, Pisma, t. I, Michał Arct, Warszawa 1905, ss.341-397.

Hube Romuald, O znaczeniu prawa rzymskiego i rzymsko - bizantyjskiego u narodów słowiańskich. Dodatek: Excerpta serbskie z praw rzymsko-bizantyńskich, Drukarnia Gazety Polskiej, Warszawa 1868, ss.89.

Hube Romuald, Prawo burgundzkie, historya jego powstania i ocenienie nowej jego edycji, [w:] R. Hube, Pisma, t. I, Michał Arct, Warszawa 1905, ss.144-190.

Hube Romuald, Prawo salickie podług rękopisu Biblioteki Głównej Warszawskiej, [w:] R. Hube, Pisma, t. I, Michał Arct, Warszawa 1905, ss.191-251.