Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- #Z# -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Zabłocki Jan, Klauzula "ex bona fide" w formułce komodatu, Zeszyty Prawnicze, 3, 2, 2003, s.343-355.

Zabłocki Jan, [rec.] Amielańczyk K., Rzymskie prawo karne w reskryptach cesarza Hadriana, Wyd. UMCS, Lublin 2006, ss.289, Zeszyty Prawnicze, 7, 2, 2007, s.355-363.

Zabłocki Jan, [rec.] Świrgoń-Skok R., Nieruchomość i zasady akcesji według prawa rzymskiego, Wyd. Uniw. Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, ss.196, Zeszyty Prawnicze, 8, 1, 2008, s.397-401.

Zabłocki Jan, Rozważania o procesie rzymskim w "Noctes Atticae" Aulusa Gelliusa, Liber, Warszawa 1999, ss.190.