Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Szczerba Wojciech, Apofatyczna teologia Grzegorza z Nyssy, Filozofia Religii, 3, 2007, s.119-132.

Szczerba Wojciech, Filozoficzne ujęcie mistycznego spotkania z Jednem w myśli Plotyna, Filozofia Religii, 4, 2008, s.217-226.

Szczerba Wojciech, Koncepcja wiecznego powrotu w systemie myślowym Plotyna, Studia Antyczne i Mediewistyczne, 6(41), 2008, s.109-134.

Szczerba Wojciech, Problem przebóstwienia na tle apofatycznej teologii Grzegorza z Nyssy, Filozofia Religii, 5, 2009, s.283-299.