Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- #I# -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Iluk Jan, Chrześcijańska i żydowska politeja w późnorzymskim państwie (IV-V wiek), Słupskie Studia Historyczne, 10, 2003, s.9-31.

Iluk Jan, "De sepulcris violatis" w tradycji chrześcijańskeij późnego Cesarstwa Rzymskiego, Słupskie Studia Historyczne, 1, 1993, s.15-31.

Iluk Jan, Jana Chryzostoma wizja chrześcijańskiej oikumene, [w:] Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, t. 2 Historia, język, kultura, red. Zofia Abramowicz i Jarosław Ławski, Wyd. Trans Humana, Białystok 2010, ss.65-76.

Iluk Jan, Rzymskie i wczesnobizantyjskie złoto w barbarzyńskich skarbcach i sakiewkach (IV - VI wiek n.e.), Polonia Sacra, 29(73), 15(2011), s.63-83.