Strona główna

-.- -A- #B# -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Brzostowski Zbigniew, Między tradycją orientalną a helleńską. Charakter polemiki Józefa Flawiusza z Justusem z Tyberiady, Słupskie Studia Historyczne, 9, 2001, s.11-17.

Brzostowski Zbigniew, Permutacja Józefa Flawiusza, Studia Classica et Neolatina, 5, 2002, s.41-46.

Brzostowski Zbigniew, Rzymskie obywatelstwo Józefa Flawiusza, Słupskie Studia Historyczne, 8, 2000, s.11-18.