Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- #P# -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Pudliszewski Jacek, Problematyka pieniężna u Horacego, Studia Classica et Neolatina, 1, 1994, s.59-72.

Pudliszewski Jacek, Prywatne rozdawnictwo żywności i pieniędzy w rzymskiej Hiszpanii, Studia Classica et Neolatina, 2, 1995, s.97-109.

Pudliszewski Jacek, Udział kobiet w munificentia privata miast prowincji hiszpańskich w I-III w.n.e., Słupskie Studia Historyczne, 9, 2001, s.11-17.