Strona główna

-.- -A- #B# -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Budzyński Józef, Horacjanizm w polsko-łacińskiej liryce oświeceniowej XVIII wieku, Wiek Oświecenia, 7, 1989, s.9-48.

Budzyński Józef, Horacy w łacińskiej szkole na Śląsku od XVI do XVIII w., Studia Classica et Neolatina, 1, 1994, s.117-141.

Budzyński Józef, "Laudas Silesia" XVI-XVII wieku jako wyraz afirmacji wartości humanistycznych, Studia Classica et Neolatina, 3, 1998, s.228-239.

Budzyński Józef, [rec.] Sieroń J., Inspiracje filozoficzne w twórczości Wergiliusza, Wyd. Ślask, Katowice 1995, Pallas Silesia: antyk na Śląsku, 1, 1997, s.75-77.