Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Sharypkin Sergiusz, Historia i mitologia w dziele Pomponiusza Meli "De chorographia" (I w. n.e.), Piotrowskie Zeszyty Historyczne, 10, 2008, s.143-152.

Sharypkin Sergiusz, Platońska legenda o Atlantydzie w świetle antycznych źródeł historycznych, Piotrowskie Zeszyty Historyczne, 6, 2004, s.13-34.