Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Strzelczyk Jerzy, Hiszpańskie państwo Swewów, Przegląd Historyczny, 77, 1981, 1, s.1-23.

Strzelczyk Jerzy, Marcin Iryjczyk (z dziejów odrodzenia karolińskiego), Balcanica Posnaniensia: acta et studia, 3, 1984, s.427-434.

Strzelczyk Jerzy, [rec.] Kaliszuk J., Mędrcy ze Wschodu. Legenda i kult Trzech Króli w średniowiecznej Polsce, Tow. Nauk. Warszawskie, Wyd. EFEKT, Warszawa 2005, ss.332, Studia Źródłoznawcze. Commentationes, 43, 2005, s.192-194.

Strzelczyk Jerzy, [rec.] P. Cornelius Tacitus: Germania. Publiusz Korneliusz Tacyt: Germania, przekł. Tomasz Płóciennik, wstęp i komentarz jerzy Kolendo, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2008, Studia Źródłoznawcze. Commentationes, 46, 2009, s.153-154.

Strzelczyk Jerzy, [rec.] "Periplus" Skylaksa z Karyandy czyli opis opłynięcia zamieszkałych brzegów Europy, Azji i Libii: jak liczne i jakiego rodzaju są poszczególne ludy, jakie kraje, porty, rzeki i długosci określonych etapów żeglugi, a także siedem zamieszkałych wysp i odległości, jaka je dzieli od lądu stałego, przekł., wstęp, komentarz K. Głombiowski, Wyd. UG, Gdański 2005, ss.192, Studia Źródłoznawcze. Commentationes, 44, 2006, s.213.

Strzelczyk Jerzy, Wandalowie i ich afrykańskie państwo, PIW, Warszawa 1992, ss.391.