Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- #Z# -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Zieliński Tadeusz, Cesarz Klaudiusz i Judejczycy, Przegląd Historyczny, 26, 1926, 2, s.132-150.

Zieliński Tadeusz, Chrześcijaństwo starożytne a filozofja rzymska.Studyjum z cyklu: Współzawodnicy chrześcijaństwa, Wyd. Z. Pomarański i S-ka, Zamość 1921, ss.32.

Zieliński Tadeusz, Eschyl i jego "Persowie", Filomata, 1930, 23, s.291-313.

Zieliński Tadeusz, Filhelleńskie poematy Byrona, Odb. z "Wiedzy i Życia", nr 8-9, 1928, Warszawa 1928, ss.21.

Zieliński Tadeusz, Hermes Trismegistos. Studyjum z cyklu: Współzawodnicy chrześcijaństwa, Wyd. Z. Pomarański i S-ka, Zamość 1920, ss.89.

Zieliński Tadeusz, Kilka uwag o piątej Werrynce, Kwartalnik Klasyczny, 4, 4, 1930, s.1-7.

Zieliński Tadeusz, Kilka uwag o wykształceniu klasycznym, Kwartalnik Klasyczny, 1, 1, 1927, s.6-10, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Zieliński Tadeusz, O czytaniu mów sądowych Cycerona w szkole, Kwartalnik Klasyczny, 2, 1, 1928, s.13-31.

Zieliński Tadeusz, Piękna Helena. Studyjum z cyklu: Współzawodnicy chrześcijaństwa, Wyd. Z. Pomarański i S-ka, Zamość 1921, ss.45.

Zieliński Tadeusz, Psychologia Homerycka, Heksis, 1-2(18-19), 1999, przeł. T. Kobierzycki, s.3-33, heksis.com.

Zieliński Tadeusz, [rec.] Cybulski S., Bogowie i ludzie w sztuce greckiej i rzymskiej, Zeszyt I: Zeus w sztuce, Nakł. Salonu Malarzy Polskich, Kraków 1929, Kwartalnik Klasyczny, 3, 4, 1929, s.532-534, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Zieliński Tadeusz, [rec.] Sinko T., Literatura grecka, t. 1, cz. 1: literatura archaiczna (w. IX-VI), Kraków 1931, ss. 412; t. 2, cz. 2: literatura klasyczna (w. V-IV przed Chr.), Kraków 1932, ss. 837, PAU, Kwartalnik Klasyczny, 7, 1933, s.53-57.

Zieliński Tadeusz, Religie hellenizmu. Religie starożytnej Grecji, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2002, ss.122+161.

Zieliński Tadeusz, Rozwój moralności w świecie starożytnym od Homera do czasów Chrystusa (odczyt), Nakł. PAU, Kraków 1927, ss.24.

Zieliński Tadeusz, Rzym i jego religie. Studyjum z cyklu: Współzawodnicy chrześcijaństwa, Wyd. Z. Pomarański i S-ka, Zamość 1920, ss.116.

Zieliński Tadeusz, Starożytność antyczna a wykształcenie, Wyd. Z. Pomarański i S-ka, Zamość 1920, ss.32, (Biblioteczka Dydaktyzcna, red. L. Kobierzycki, t. 4).

Zieliński Tadeusz, Świat antyczny a my (osiem wykładów), Wyd. Zygmunt Pomarański i S-ka, Zamość 1922, ss.184.