Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- #Z# -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Zakrzewski Kazimierz, Na drodze do odtworzenia historii Achajów, Kwartalnik Klasyczny, 3, 1, 1929, s.67-77, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Zakrzewski Kazimierz, [rec.] Wałek T., Dzieje upadku monarchii macedońskiej, Nakł. PAU, Kraków 1924, Kwartalnik Klasyczny, 1, 1, 1927, s.70, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Zakrzewski Kazimierz, U schyłku świata antycznego, PWN, Warszawa 1964, ss.268.