Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- #O# -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Ogrodziński Wincenty, Dola i niedola filologii klasycznej w dzisiejszych gimnazjach polskich, Kwartalnik Klasyczny, 1, 3, 1927, s.198-207, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Ogrodziński Wincenty, Piękno i pożytek w najnowszych czytankach łacińskich, Eos, 36, 1935, s.325-336.