Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- #R# -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Rapaport Artur, Jak czytać Wergilego?, Filomata, 1930, 15, s.200-204.

Rapaport Artur, Liryki Horacego w szkole, Kwartalnik Klasyczny, 2, 2, 1928, s.117-129, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Rapaport Artur, Przegląd książek szkolnych z zakresu filologii klasycznej i historji starożytnej za rok 1929, Kwartalnik Klasyczny, 4, 3, 1930, s.419-429, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Rapaport Artur, [rec.] Natanson-Leski J., Atlas szkolny historyczny. Część pierwsza, dzieje starożytne, Książnica-Atlas 1926, Kwartalnik Klasyczny, 1, 3, 1927, s.249-250, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Rapaport Artur, [rec.] Parandowski J., Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Lwów 1927, ss.256, Kwartalnik Klasyczny, 1, 3, 1927, s.252-253, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Rapaport Artur, [rec.] Sinko T. (oprac.), Poezje Horacjusza z dodatkiem Horacjanistów polsko-łacińskich, Wyd. Książnica-Atlas, 1927, Kwartalnik Klasyczny, 1(1927), 3, s.270.

Rapaport Artur, Słownik grecko - polski do wyboru z pieśni Homera, Książnica - Atlas, Lwów - Warszawa 1932, ss.324.