Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- #P# -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Pilch Stanisław, Czy w starożytności używano gazów na wojnie?, Filomata, 1936, 83, s.58-66, www.wbc.poznan.pl.

Pilch Stanisław, Dziennik w starożytnym Rzymie, Filomata, 1929, 4, s.79-82, www.wbc.poznan.pl.

Pilch Stanisław, Jak dziennik rzymski dostawał sie do prowincji, Filomata, 1929, 4, s.216-219, www.wbc.poznan.pl.

Pilch Stanisław, Jan Sajdak w 25-lecie pracy naukowej i wychowawczej, Eos, 36, 1935, s.257-262.

Pilch Stanisław, Jana Skórskiego "Luchus", Eos, 21, 1916, s.102-114.

Pilch Stanisław, Lekcje praktyczne z Horacego (Epod. 7, C. I 14, 34), Kwartalnik Klasyczny, 3, 2, 1929, s.140-149, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Pilch Stanisław, Nowsza metoda nauczania języków klasycznych, Kwartalnik Klasyczny, 2, 1, 1928, s.32-38, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Pilch Stanisław, Petroniusz w przedstawieniach Tacyta a Sienkiewicza, Eos, 39, 1938, s.280-297, www.wbc.poznan.pl.

Pilch Stanisław, [rec.] Bibliograficzne komunikaty z zakresu archeologii klasycznej w Polsce, Eos, 39, 1938, s.563-566, www.wbc.poznan.pl.

Pilch Stanisław, [rec.] Ćwikliński L., Przyczynki do historji poezji polsko-łacińskiej w. XVI, Poznań 1934, ss.26, Eos, 36, 1935, s.227.

Pilch Stanisław, [rec.] Platon, Wybór pism, I. Apologia-Laches, oprac. Jędrzejowski J.K., Książnica-Atlas, Lwów-Warszawa 1927, ss.80, Kwartalnik Klasyczny, 1, 3, 1927, s.254-256, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Pilch Stanisław, [rec.] Popławski M. St., Literackie walory "Pamiętników" Cezara, Bibliot. Uniw. Lubelskiego, Wydz. Nauk Humanistycznych nr 5, Lublin 1933, ss.67, Eos, 36, 1935, s.362-365.

Pilch Stanisław, [rec.] Sinko T., Poezja nowołacińska w Polsce, Odb. z Encyklopedii Polskiej t. 21, Kraków 1935, s. 73-145, Eos, 36, 1935, s.361-362.

Pilch Stanisław, [rec.] Witkowski St., Historia Egiptu w epoce Ptolemeuszów. Historia polityczna z 3 mapami, planami, 18 portretami i lustracjami, Nakł. Tow. Nauk, Lwów 1938, ss.XII+303, Eos, 39, 1938, s.298-301, www.wbc.poznan.pl.

Pilch Stanisław, Stosowanie nowej terminologii gramatycznej w nauce języka łacińskiego, Eos, 36, 1935, s.71-84.

Pilch Stanisław, Wpływ Tacyta na powieści rzymskie Choińskiego, Eos, 36, 1935, s.155-164.

Pilch Stanisław, Wrażenia z podróży do Grecji, Filomata, 1930, 20, s.214-217, www.wbc.poznan.pl.

Pilch Stanisław, Źródła i czynniki inspiracyjne. "Quo vadis" Sienkiewicza, Eos, 36, 1935, s.305-318.

Pilch Stanisław, Źródła i czynniki inspiracyjne. "Quo vadis" Sienkiewicza (c.d.), Eos, 36, 1935, s.423-432.