Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Schächter Regina, Dziesiąta Muza, Filomata, 1938, 98, s.308-319, www.wbc.poznan.pl.

Schächter Regina, Estetyczna wartość lektury autorów klasycznych, Kwartalnik Klasyczny, 3, 3, 1929, s.267-273, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Schächter Regina, Preparacja a lektury szkolne, Kwartalnik Klasyczny, 1, 4, 1927, s.189-298.

Schächter Regina, [rec.] Golias M., Wstępna nauka języka greckiego, Nakł. K.S.Jakubowski, Lwów 1926, Kwartalnik Klasyczny, 1, 1, 1927, s.55-57, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Schächter Regina, [rec.] Golias M., Wstępna nauka języka greckiego, Nakł. K.S.Jakubowski, Lwów 1929, Kwartalnik Klasyczny, 4, 1-2, 1930, s.229-230, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Schächter Regina, [rec.] Nowe podręczniki do nauki języka łacińskiego w kl. I, II, II gimnazjów ogólnokształcących, Eos, 36, 1935, s.227-235.

Schächter Regina, [rec.] Sinko T., "Disce puer Latine" - podręcznik dla II klasy gimnazjum; "Tirocinium Publii" dla II klasy gimnajzum, "Vir bonus" dla III klasy gimnazjum, Książnica-Atlas, Lwów-Warszawa 1935, Eos, 36, 1935, s.366-370.

Schächter Regina, Usamodzielnienie ucznia na najniższym stopniu nauczania języka łacińskiego, Przegląd Klasyczny, 4, 1938, 1, s.5-12.