Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Spychała Jarosław Marek, Herakles, Jezus Chrystus i Lord Vader na rozstajnych drogach. O etycznym przesłaniu metody LEGO-LOGOS, Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, 2, 2013, 1, s.48-57, repozytorium.amu.edu.pl.

Spychała Jarosław Marek, LEGO-LOGOS: Dlaczego Tales patrzył w niebo?, Zeszyty Szkolne, 3(25), 7(2007), s.24-28.

Spychała Jarosław Marek, Orfeusz, orficy - zarys problematyki, Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, 4, 2003, s.3-24.