Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Smolka Franciszek, Biesiada grecka w Egipcie, Filomata, 1929, 6, s.35-36, www.wbc.poznan.pl.

Smolka Franciszek, Dwa rozporządzenia Ptolemeusza Filadelfa dotyczące Syrii i Fenicji, Eos, 39, 1938, s.493-503, www.wbc.poznan.pl.

Smolka Franciszek, Dwie kwestie z papirusu haleńskiego, Eos, 21, 1916, s.64-71.

Smolka Franciszek, Jeden z najstarszych raptularzy, Kwartalnik Klasyczny, 2, 4, 1928, s.389-390, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Smolka Franciszek, Paradoxa w papyrologii, Kwartalnik Klasyczny, 7, 1933, s.35-39.

Smolka Franciszek, Podstawowe monopole ptolemejskie w świetle Pap. Tebt. 703, Eos, 36, 1935, s.143-154.

Smolka Franciszek, [rec.] Auerbach M., Gramatyka łacińska. Podręcznik do użytku szkół średnich, Lwów 1929, ss.135, Kwartalnik Klasyczny, 4, 1-2, 1930, s.220-222, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Smolka Franciszek, [rec.] Przychocki G., Tempo i nastrój rzymskich widowisk teatralnych, Wyd. Koło Klasyków Studentów UW, Warszawa 1935, ss.40, Eos, 36, 1935, s.456-460, www.wbc.poznan.pl.

Smolka Franciszek, Szkolnictwo greckie w starożytnym Egipcie (w świetle papirusów, tabliczek i skorupek), Książnica Polska Tow. Nauczycieli Szkół Wyższych, Lwów 1921, ss.184, kpbc.umk.pl.

Smolka Franciszek, Z mętów życia (Obrazek rodzajowy z życia Egiptu w III w. a.C.), Eos, 39, 1938, s.107-109, www.wbc.poznan.pl.

Smolka Franciszek, Zielona trybuna (kartka z papyrologji), Filomata, 1929, 1, s.28-29.