Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Smereka Jan, Cyceron nauczycielem i wychowawcą Rzymian, Eos, 39, 1938, s.504-514, www.wbc.poznan.pl.

Smereka Jan, Filologia klasyczna wobec zagadnienia: szkoła i państwo, Kwartalnik Klasyczny, 4, 4, 1930, s.453-466.

Smereka Jan, Horacjusz w pieśniach. II Obywatel - patriota. Przegląd miar wierszowych, Państw. Wyd. Książek Szkolnych we Lwowie, Lwów 1938, ss.35, (Teksty Łacińskie dla II Klasy Liceum Humanistycznego i Klasycznego).

Smereka Jan, Komentarz do wyboru z pism filozoficznych Cicerona, Nakł. Filomaty, Lwów 1934, ss.144, (Zbiór Pisarzy Klasycznych).

Smereka Jan, Ku nowym pomiarom tragedyj greckich, Eos, 36, 1935, s.53-70.

Smereka Jan, O retoryce w szkole średniej, Kwartalnik Klasyczny, 3, 3, 1929, s.289-308, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Smereka Jan, Pierwszy filolog-Polak w Uniwersytecie Jana Kazimierza. Zygmunt Węclewski w 50-tą rocznicę śmierci, Eos, 39, 1938, s.217-238, www.wbc.poznan.pl.

Smereka Jan, [rec.] Wskazówki metodyczne do programu gimnazjum państwowego, MWRiO, Warszawa 1927, ss.302, Kwartalnik Klasyczny, 2, 2, 1928, s.184-190, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Smereka Jan, Stanowisko historji starożytnej w gimnazjach polskich, Kwartalnik Historyczny, 41(1927), 1, s.78-89.

Smereka Jan, Śp. profesor Konstanty Chyliński, Eos, 40(1939), 2, s.1-12.

Smereka Jan, Wstęp, [w:] Cyceron, Mowa w obronie poety Archiasza, Nakł. Filomaty, Lwów 1934, ss.5-57.